Dátum publikácie 13. 05. 2022 Zdieľať článok

[Pohľadom SZČO] Čo je predmet podnikania

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Predmet podnikania definuje vašu zárobkovú činnosť a vyberiete si ho pri zakladaní živnosti. Vaše možnosti sa líšia podľa toho, či sa chcete stať pekárom, autodopravcom alebo napríklad programátorom na voľnej nohe. V článku vám predstavíme základy a nasmerujeme vás k príslušnej pasáži zákona, kde nájdete detaily.

Predmet podnikania je dôležitý aj pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti. V tomto článku sa však zaoberáme iba podnikaním na živnosť.

Zjednodušene povedané, predmetom podnikania je činnosť, ktorou sa živíte. Stanovuje ho živnostenský zákon, ktorý podnikanie SZČO rozdeľuje do troch kategórií:

 • voľná živnosť,
 • viazaná živnosť,
 • remeselná živnosť.

Každá z týchto kategórií umožňuje (a vyžaduje) iný predmet podnikania. Bez definovaného predmetu podnikania nieste živnostníkom.

Predmet podnikania a voľná živnosť

Najjednoduchšie pravidlá sa vzťahujú na voľnú živnosť. Na jej získanie nepotrebujete preukázať odbornú spôsobilosť. Stačí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktorými sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, a zaplatiť správny poplatok vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť (v prípade elektronickej žiadosti je to bezplatné).

Predmet podnikania si určíte vo formulári na ohlásenie živnosti. Predmetom podnikania vo voľnej živnosti môže byť akákoľvek živnosť, ktorá nie je viazanou alebo remeselnou živnosťou (tie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 živnostenského zákona) a jej označenie nezodpovedá obsahu týchto živností. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Môžete si však zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v tomto zozname.

blank

Tip: Aj keď plánujete pôsobiť len v službách, je užitočné, keď si do predmetu podnikania zapíšete aj voľnú živnosť s názvom „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)“. Možno časom začnete ponúkať klientom aj produkty, napríklad lektor účtovníctva môže na svojich kurzoch, školeniach a seminároch predávať svojim študentom učebnice.

Predmet podnikania a remeselná živnosť

Pre založenie remeselnej živnosti je nevyhnutné preukázať odbornosť – vyučením v odbore alebo vykonaním najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky. Doklady o odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore je možné nahradiť aj inými dokladmi a praxou. Viac informácií nájdete v § 21 a 22 živnostenského zákona.

Správny poplatok za ohlásenie remeselnej živnosti je 15 eur za každú remeselnú živnosť (v prípade elektronického ohlásenia živnosti je to 7,50 eura za každú remeselnú živnosť).

Pri remeselných živnostiach máte na výber z vyše 30 predmetov podnikania, napríklad:

 • zámočníctvo,
 • diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
 • hodinárstvo,
 • kamenárstvo,
 • výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov,
 • stolárstvo,
 • murárstvo,
 • pánske, dámske a detské kaderníctvo,
 • kozmetické služby,
 • manikúra.

Kompletný zoznam predmetov podnikania pre remeselné živnosti nájdete v prílohe č. 1 živnostenského zákona.

Odborníci majú na výber predmetu podnikania jednu radu. Pokiaľ môžete doložiť odbornosť a plánujete rozvoj podnikania, nahláste na živnostenskom úrade viac odborov. Často to robia napríklad kozmetičky, ktoré v budúcnosti chcú poskytovať aj manikúru.

Čo je SK-NACE?

Jedná sa o európsky kód odboru podnikania na štatistické účely. O kód nemusíte nikde žiadať, úrady vás automaticky zaradia do správnej kategórie pri registrácii živnosti. Vďaka SK-NACE môžu napríklad štatistici porovnávať ekonomické dáta v EÚ.

Predmet podnikania a viazaná živnosť

Pri zakladaní viazanej živnosti musíte preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak, než vyučením v odbore (najčastejšie je potrebné nejaké vzdelanie, oprávnenie alebo osvedčenie a prax). Presná špecifikácia závisí od odboru, v ktorom chcete podnikať – detaily nájdete v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Správny poplatok za ohlásenie viazanej živnosti je 15 eur za každú viazanú živnosť (v prípade elektronického ohlásenia živnosti je to 7,50 eura za každú viazanú živnosť).

Medzi predmety podnikania patriace pod viazanú živnosť patria napríklad:

 • očná optika,
 • výkon činnosti stavbyvedúceho,
 • prevádzkovanie autoškoly,
 • sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
 • geodetické a kartografické činnosti,
 • výroba tabakových výrobkov,
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
 • prevádzkovanie zmenárne.

Ako na zmenu predmetu podnikania

U SZČO je zmena jednoduchá a jedná sa skôr o formalitu.

V prípade voľnej, remeselnej a aj viazanej živnosti je potrebné na živnostenskom úrade podať formulár na ohlásenie živnosti a zaplatiť správny poplatok. V prípade voľnej živnosti je to 5 eur za každú voľnú živnosť a v prípade remeselnej alebo viazanej živnosti je to 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. V prípade ohlásenia živnosti elektronickým spôsobom je ohlásenie každej voľnej živnosti bezplatné a za ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti sa platí správny poplatok 7,50 eura za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Pri remeselných a viazaných živnostiach je samozrejme potrebné k formuláru na ohlásenie živnosti predložiť aj doklady, ktoré preukazujú splnenie odbornej spôsobilosti.

O základoch podnikania sa dozviete aj na našom blogu. Stačí si vybrať, či vás zaujímajú dane, fakturácia alebo pravidlá pre SZČO.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok