Dátum publikácie 03. 05. 2017 Zdieľať článok

Paušálne výdavky verzus účtovníctvo

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

V tomto roku sa zmenila výška paušálnych výdavkov pre živnostníkov zo 40 % na 60 %. Súčasne sa zvýšil aj maximálny ročný limit týchto výdavkov z 5 040 eur na 20 000 eur. Táto zmena evokuje viaceré otázky, tou najdôležitejšou však je: Oplatí sa ešte niekomu viesť daňovú evidenciu, prípadne účtovníctvoZistiť odpoveď je pomerne jednoduché. Výpočtom si to môžete overiť aj vy a ihneď.

Ak si živnostník doposiaľ uplatňoval preukázateľné výdavky – tzn. poctivo odkladal každý bloček, ktorý mu môže znížiť základ dane, ku dnešnému dňu už má bločky odložené minimálne za 4 mesiace, môže si ich spočítať a porovnať s príjmom. Výpočet vám ukážeme na konkrétnych príkladoch. Kedy sa teda živnostníkovi oplatí viesť daňovú evidenciu, prípadne účtovníctvo?

Príklad č. 1:

Živnostník pán Novák má založenú živnosť ako účtovník. Keďže už neprijíma nových klientov, jeho príjem je stabilný a predstavuje každý mesiac 2 000 eur. Pán Novák si odkladá všetky výdavkové bločky, pretože doteraz bol pre neho paušál nevýhodný. Mesačne jeho výdavky predstavujú cca 520 eur. Do sociálnej poisťovne platí odvody vo výške 195,17 € a do zdravotnej poisťovne platí odvody v mesačnej výške 78,51 €.

Príjem pána Nováka: 2000 €

Výdavky pána Nováka: 520 + 195,17 + 78,51 = 793,68 €

V prípade paušálnych výdavkov:

Príjem pána Nováka: 2 000 €

Výdavky pána Nováka: (2 000 * 0,6) + 195,17 + 78,51 = 1 200 + 195,17 + 78,51 = 1 473,68 €

Pánovi Novákovi sa podľa výpočtu účtovníctvo viesť neoplatí a nemusí odkladať žiadne bločky.

Príklad č. 2:

Živnostníčka pani Švecová prevádzkuje bufet. Jej priemerný mesačný obrat predstavuje suma 2 500 eur. Pani Švecová vedie jednoduché účtovníctvo a každý mesiac účtuje doklady o zakúpení tovaru do bufetu, prípadne iné prevádzkové výdavky súvisiace s podnikaním. Jej priemerné mesačné náklady predstavuje suma 1 800 eur. Do sociálnej poisťovne platí odvody vo výške 146,35 eur a do zdravotnej poisťovne platí odvody vo výške 61,81 eur.

Príjem pani Švecovej: 2 500 €

Výdavky pani Švecovej: 1 800 + 146,35 + 61,81 = 2 008,16 €

V prípade paušálnych výdavkov:

Príjem pani Švecovej: 2 500 €

Výdavky pani Švecovej: (2500 * 0,6) + 146,35 + 61,81 = 1500 + 146,35 + 61,81 = 1 708,16 €

Skutočné výdavky pani Švecovej sú skoro o 300 eur vyššie ako paušálne výdavky, preto sa jej oplatí viesť jednoduché účtovníctvo aj naďalej.

To či sa živnostníkovi oplatí alebo neoplatí viesť daňovú evidenciu prípadne účtovníctvo, závisí najmä od množstva výdavkov, ktoré počas mesiaca dokáže vynaložiť na svoje podnikanie. Ak je výška týchto výdavkov vyššia ako 60 % príjmu, určite sa mu oplatí odkladať doklady o všetkých vynaložených výdavkoch. Ak je výška týchto príjmov nižšia ako 60 % určite sa mu to neoplatí a môže sa namiesto zapisovania dokladov plne sústrediť na svoje podnikanie.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok