Značky Dátum publikácie 07. 04. 2020 Zdieľať článok

Ochorenie COVID-19 a podnikatelia: povinná karanténa a zamestnanci s deťmi

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

V dobách pandémie sa môže stať, že vaši zamestnanci budú musieť odísť do domácej izolácie alebo budú musieť zostať doma so svojimi deťmi. Prečítajte si, ako túto situáciu ošetruje zákon.

Informácie sú aktuálne k 7. 4. 2020.

covid-povinna-karantena-zamestnanci-s-detmi-768x1024

Zamestnanci s deťmi a ošetrovné

Zamestnanci s dieťaťom do 11 rokov, vrátane, majú v súvislosti s uzatvorením škôl a škôlok nárok na nemocenskú dávku, ktorú zákon nazýva ošetrovné. V tomto prípade nezáleží na tom, či je dieťa zdravé alebo choré. Aby zamestnanec ošetrovné dostal, musí požiadať sociálnu poisťovňu, a to prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo poštou. Okrem žiadosti musí zamestnanec ku koncu mesiaca vyplniť a odoslať sociálnej poisťovni aj Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Potvrdenie od detského lekára nie je potrebné.

O uplatnení nároku na ošetrovné následne zamestnanec informuje svojho zamestnávateľa. Vzhľadom k mimoriadnej situácii môže aj tento krok zrealizovať e-mailom, telefonicky alebo poštou.

Nárok na ošetrovné trvá počas celej doby domácej izolácie.

Povinná karanténa a pracovná neschopnosť

Všetci tí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, nastupujú do povinnej 14 dňovej karantény vrátane všetkých osôb, ktoré s nimi žijú. Nezáleží na tom, či sa vracia z rizikovej oblasti, alebo nie – do karantény musia podľa mimoriadnych opatrení ísť všetci. Do 14 dňovej karantény musia ísť taktiež všetci, ktorí majú príznaky vírusu COVID-19, a všetci, ktorí boli v úzkom kontakte s nakazenými.

Zamestnanci v povinnej karanténe požiadajú telefonicky svojho lekára o vystavenie žiadosti o nemocenskú z dôvodu karantény. Lekár žiadosť vyplní a pošle do sociálnej poisťovni. Tá následne informuje zamestnávateľa a pošle mu vyplnený formulár pre mzdovú účtovníčku. O nariadení karantény ale musí svojho zamestnávateľa informovať aj samotný zamestnanec.

Karanténa sa zo zákona doteraz posudzovala ako bežná pracovná neschopnosť. Prvých 10 dní teda hradil zamestnávateľ a od 11. dňa sociálna poisťovňa. Od 27. marca 2020 karanténnu práceneschopnosť od prvého dňa prepláca sociálna poisťovňa.

Pripravené v spolupráci s A&T solutions

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok