Dátum publikácie 22. 12. 2022 Zdieľať článok

Druhá znížená sadzba DPH v iDoklade

Author Seyfor Slovensko, a.s. 1 minúta čítania 0
Náhledový obrázek
Aj v roku 2023 sa môžete spoľahnúť na to, že iDoklad drží krok s legislatívou. Nezabudli sme tak ani na druhú zníženú sadzbu DPH.

Nejvýraznejšou zmenou je novelizácia zákona o DPH (presnejšie § 27 ods. 3 zákona o DPH), v ktorej rámci sa od 1. januára 2023 zavádza druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane. 

Táto sadzba sa bude uplatňovať na nasledujúce prípady:  

  1. dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov, 
  2. obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory. 

Súvisiace články

Lepší prehľad o podnikaní v mobilnej apke a nová možnosť podpisovania faktúr

03. 04. 2024 2 minúty čítania 2
Prečítať článok

Šablóny dokladov aj v mobilnej aplikácii

27. 11. 2023 2 minúty čítania 1
Prečítať článok