Dátum publikácie 20. 06. 2017 Zdieľať článok

Kedy sa oplatí odklad podania daňového priznania?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

Živnostníci a firmy si vo veľkom odkladajú na neskôr platenie daní a tiež podávanie daňového priznania. Namiesto 31. marca daňové priznanie podávajú až 30. júna. Komu sa posunutie termínu podania daňového priznania oplatí a komu naopak nie? Okrem praktických dôvodov, poznáme aj viaceré ekonomické výhody a nevýhody, ktoré z odkladu termínu plynú.

Výhody odkladu termínu podania daňového priznania

1. Čas na prípravu daňového priznania

Sumarizácia všetkých potrebných dokladov dá zabrať. Vďaka odkladu lehoty podania daňového priznania, to však podnikatelia, živnostníci, daňoví poradcovia, či účtovníci dokážu stihnúť.

2. Investovanie finančných prostriedkov a šetrenie

Spolu s odkladom daňového priznania sa posunie aj lehota na úhradu dane a tiež termín platenia preddavkov na daň z príjmu (povinnosť vzniká, ak je v daňovom priznaní daňová povinnosť vyššia ako 2 500 €). Podnikatelia tak môžu využiť čas na investovanie financií a ďalší rozvoj spoločnosti, prípadne našetriť dostatok finančných prostriedkov, potrebných na úhradu dane.

3. Sumarizácia a správne vyčíslenie nákladov

V prípade obchodovania so zahraničím, slúži odklad daňového priznania aj na to, aby boli v účtovníctve správne zahrnuté všetky faktúry za minulé obdobie od zahraničných partnerov. Zvyčajne sa totiž až pri inventarizácii zistí, že chýba veľa zahraničných faktúr alebo že sa v účtovníctve nachádza veľa nezúčtovaných zálohových faktúr v nákladoch/výdavkoch.

4. Odklad povinnosti platenia sociálnych odvodov

Živnostníci, ktorým sa darilo a zarobili viac, teda v uplynulom období presiahli hranicu príjmu na platenie odvodov do sociálnej poisťovne, ktorá je v súčasnosti je 5 298 €, ušetria aj na odvodoch. Nový vyšší vymeriavací základ pre výpočet sociálnych a zdravotných odvodov použijú na výpočet poistného až do septembra. Znamená to teda, že napríklad ak je povinnosť podať daňové priznanie:

  • do 31.3.2017, tak povinnosť platiť sociálne odvody vzniká od júla 2017,
  • do 30.4.2017, tak povinnosť platiť sociálne odvody vzniká od augusta 2017 a pod.

Oplatí sa to tým fyzickým osobám, ktoré sociálne odvody neplatili v minulom období vôbec, prípadne mali zisk za rok 2016 vyšší ako za rok 2015 a budú tak platiť vyššie odvody oproti minulému roku.

Nevýhody odkladu termínu podania daňového priznania

1. Možnosť získať podnikateľský úver

K podnikateľskému úveru banka vždy vyžaduje doložiť daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Odklad termínu pre podanie priznania môže tak predĺžiť čas, kedy banka posudzuje žiadosť.

2. Vrátenie preplatku na dani

Tie spoločnosti alebo živnostníci, ktorí platili vyššie preddavky na daň z príjmu a vznikol im preplatok, si spolu s oddialením termínu podania daňového priznania, oddialia aj čas, kedy im štát vráti daňové preplatky.

3. Odklad povinnosti platenia sociálnych odvodov

Ak živnostník v uplynulom roku zarobil menej ako v predchádzajúcom. Automaticky mu vychádza nižší vymeriavací základ na platenie preddavkov na sociálne a zdravotné poistenie. Ak si neodloží podanie daňového priznania a daň prizná v marci nižšie poistné bude platiť už od júna.

Tip pre výhodný odklad daňového priznania

Ak dokážete vopred správne odhadnúť základ dane, môžete každoročným posúvaním termínu daňového priznania z marca na jún alebo opačne, šikovne ušetriť na poistnom a odvodoch. Vďaka 3-mesačnému odkladu si tak skrátiť dobu platenia vyššieho poistného iba na 9 mesiacov.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok