Dátum publikácie 14. 07. 2022 Zdieľať článok

Ako sa líši dátum vzniku daňovej povinnosti a dátum vystavenia faktúry

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 14
Náhledový obrázek

Deň vzniku daňovej povinnosti (DVDP) a dátum vystavenia faktúry sú jedny zo základných údajov, ktoré musia na faktúrach uvádzať platitelia DPH. Aj keď tieto údaje bývajú často rovnaké, nie je to pravidlom. Stretnete sa aj s prípadmi, kedy je dátum vystavenia faktúry skôr ako DVDP.

Rozdiel medzi dátumom vystavenia faktúry a dňom vzniku daňovej povinnosti vyplýva už z ich povahy.

Zatiaľ čo dátum vystavenia faktúry hovorí o tom, kedy ste tento doklad vystavili, DVDP obvykle označuje deň:

  • kedy ste odovzdali tovar zákazníkovi,
  • kedy ste dodali dohodnutú službu, alebo
  • kedy ste prijali platbu, ak to bolo ešte pred dodaním tovaru alebo služby.

Znamená to, že DVDP môže byť iný ako dátum vystavenia faktúry.

Dátum vystavenia faktúry skôr ako DVDP

V praxi je obvyklé, že deň vzniku daňovej povinnosti a dátum vystavenia faktúry je rovnaký. Väčšina podnikateľov totiž vystavuje faktúry až vo chvíli odovzdania tovaru alebo tesne po dodaní danej služby.

Neplatí to ale vždy. Niekedy tiež faktúru vystavíte skôr, ako klientovi dodáte tovar alebo službu.

Napríklad pokiaľ prevádzkujete stavebniny a chcete si vopred pripraviť doklady k tovaru, ktorý na druhý deň ráno doveziete k zákazníkovi. V takom prípade je DVDP neskorší ako dátum vystavenia faktúry.

Podobne to samozrejme platí aj pri službách. Pokiaľ s predstihom vystavíte faktúru za služby, tak deň vzniku daňovej povinnosti je neskorší ako dátum vystavenia faktúry.

Dátum vystavenia faktúry neskôr ako DVDP

Faktúru môžete tiež vystaviť až po dni vzniku daňovej povinnosti, teda až po uskutočnení zdaniteľného obchodu. Podľa § 73 zákona o DPH to však musíte urobiť do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby.

Teda maximálne do 15 dní odo DVDP.

Pokiaľ túto povinnosť porušíte, hrozí vám pokuta až 3 000 eur.

DVDP a dátum prijatia faktúry

Deň vzniku daňovej povinnosti je zásadný pre to, aby ste mohli doklad zaradiť do správneho zdaňovacieho obdobia. A teda priznať DPH na výstupe alebo uplatniť odpočet DPH na vstupe. Podľa toho, či ste dodávateľom alebo odberateľom daného tovaru alebo služieb.

Pokiaľ ste v pozícii zákazníka, je pre vás okrem DVDP dôležitý aj dátum prijatia faktúry. Môže sa totiž stať, že každý dátum patrí do iného zdaňovacieho obdobia.

V takom prípade je rozhodujúce obdobie, v ktorom ste faktúru dostali. Podmienkou na odpočítanie DPH totiž je, že do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňujete právo na odpočítanie DPH, musíte mať faktúru od vášho dodávateľa. Až na základe prijatej faktúry si môžete nárokovať vrátenie DPH. Štát potom má povinnosť vám zaplatenú DPH vyplatiť.

Pamätajte však na to, že sa toto pravidlo týka iba odberateľov. Dodávatelia odvádzajú DPH vždy v zdaňovacom období, do ktorého spadá DVDP. Bez ohľadu na to, kedy vystavia faktúru.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok