Dátum publikácie 27. 05. 2022 Zdieľať článok

Ako na splatnosť faktúr podľa zákona

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 2
Náhledový obrázek

Včas zaplatené faktúry môžu vaše podnikanie nakopnúť, tie neskoro uhradené ho pri zhode okolností pochovajú. V praxi je veľa faktúr uhrádzaných po splatnosti. Problematike je preto dobré rozumieť a vedieť, ako fakturáciu postaviť na zdravých základoch.

Pozrieme sa, ako na splatnosť faktúry podľa zákona, podľa čoho nastaviť dátum splatnosti, alebo ako sa vyvarovať neplatičom. A tiež čo robiť, keď ide do tuhého a hrozí vám platobná neschopnosť.

Splatnosť faktúry je zo zákona maximálne 60 dní, ale nie vždy

Splatnosť faktúr určuje Obchodný zákonník. Ten hovorí, že zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry.

Obchodný zákonník umožňuje aj dlhšiu lehotu splatnosti faktúry, ale jedine v prípade, ak sa strany na dlhšej lehote splatnosti výslovne dohodnú a takáto dohoda nie je „v hrubom nepomere“ k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa.

Uvedieme si príklad hrubého nepomeru k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa. Odberateľ pečiva žiada o dlhšiu lehotu splatnosti svojho dodávateľa pečiva (dodáva mu teda tovar s rýchlym obratom). Možno sa domnievať, že nastavením dlhšej lehoty splatnosti chce odberateľ pečiva získať prostriedky na financovanie svojej predajne. Vzhľadom na charakter podnikania to nemusí byť voči dodávateľovi poctivé.

Faktúra a dátum splatnosti

Dátum splatnosti predstavuje posledný možný deň, v ktorý musí odberateľ zaplatiť za nakúpené služby alebo tovary.

Bežne býva dátum splatnosti uvedený na faktúre alebo v zmluve, ale nie je to pravidlom. Ak lehota na splnenie peňažného záväzku nie je zmluvne určená, tak faktúra je splatná bez zbytočného odkladu po tom, čo veriteľ dlžníka o jej uhradenie požiadal. Dlžník sa v tomto prípade dostane do omeškania vtedy, ak faktúru neuhradí do 30 dní odo dňa jej doručenia alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

Ak by ste napríklad ako elektrikár vystavili faktúru so splatnosťou v pondelok 10. marca, najneskôr v tento deň by vám mala na účet doraziť platba za prácu. V prípade neuhradenia hrozí odberateľovi sankcia. Najčastejšie v podobe zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Tip: Ak ste v pozícii veriteľa a dátum splatnosti vašej faktúry sa blíži, nebojte sa svojich odberateľov upozorniť. Môže sa jednať o obyčajnú chybu z nepozornosti. Ak ste v obrátenej úlohe, je vhodné platiť faktúry skôr, nie všetky banky spracujú platby zo dňa na deň.

Ako správne zvoliť dĺžku splatnosti faktúry

Podľa prieskumu Equa bank nastavuje až polovica českých podnikateľov na svoje faktúry dĺžku splatnosti 14 dní. U slovenských podnikateľov by podobný prieskum pravdepodobne dopadol rovnako. Úlohu vždy hrajú vyjednané podmienky, dĺžka spolupráce a obchodné vzťahy.

Pri voľbe doby splatnosti nahliadnite do svojho cash flow. Pomôže vám určiť, v akom čase budete mať k dispozícii koľko peňazí a prípadne upravíte dobu splatnosti faktúr.

Všeobecne platí, že pre odberateľov býva výhodnejšia dlhšia doba splatnosti, zatiaľ čo pre dodávateľov naopak. Čím skôr máte zaplatené faktúry, tým rýchlejšie ich investujete do rozvoja podnikania a uhradíte vlastné záväzky ako:

  • prenájom,
  • energie,
  • mzdy alebo
  • nákup materiálu.

Tipy, ako sa vyhnúť platobnej neschopnosti

Až každý druhý český podnikateľ občas zaplatí faktúru po termíne splatnosti, ukázal prieskum Equa bank z roku 2019. Platobná morálka v Česku nie je ideálna a až tretina podnikateľov musí kvôli neskorým splátkam faktúr siahať do svojich úspor. Dá sa predpokladať, že podobne by takýto prieskum dopadol aj u slovenských podnikateľov.

V prípade, že vám platba za faktúru nedorazila a výzvy na zaplatenie nefungujú, konajte rýchlo. Môžete sa totiž dostať do tzv. „druhotnej platobnej neschopnosti“.

Druhotná platobná neschopnosť je situácia, kedy nemôžete uhradiť svoje záväzky, pretože ani vaše pohľadávky nie sú uhradené. Aby ste neohrozili svoje podnikanie, urobte štyri jednoduché kroky, ktorými nezaplateným faktúram predídete.

  1. Overujte platobnú schopnosť svojich odberateľov vopred.
  2. Vystavujte faktúry s kratšou lehotou splatnosti.
  3. Vystavujte zálohové faktúry.
  4. Strážte dátumy splatnosti vydaných faktúr a upozorňujte svojich odberateľov na blížiaci sa dátum splatnosti.

Aby ste držali financie pevne vo svojich rukách, strážte si faktúry vydané aj prijaté. Lepšie si tak naplánujete rozpočet a vyhnete sa hradeniu poplatkov za oneskorené platby.

So strážením dátumu splatnosti vám pomôže šikovný účtovný program alebo fakturačná služba ako iDoklad. Postrážia oneskorencov a upozornia vás na nezaplatené faktúry.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok