Dátum publikácie 24. 03. 2017 Zdieľať článok

7 najčastejších chýb pri podávaní daňového priznania

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

Na čo si dať pozor pri podávaní daňového priznania? (II. diel: Právnické osoby)

Na prvýkrát podať daňové priznanie správne dá niekedy poriadne zabrať. Pre niekoho je to priam nedosiahnuteľný cieľ. Pripravili sme pre vás 7 najväčších chýb, ktoré robia právnické osoby pri podávaní daňových priznaní. (V predchádzajúcom článku sme sa venovali najväčším chybám, ktoré pri podávaní daňových priznaní robia fyzické osoby.)

1. Chybne uvedený druh daňového priznania

Ak po odovzdaní daňového priznania prídete na skutočnosti, pre ktoré je nutné podané daňové priznanie opraviť, nezabudnite na to, že riadne daňové priznanie už bolo odovzdané a preto druhé v poradí, ktoré podávate je opravné. Ak je však už po termíne na odovzdanie riadneho daňového priznania, podávame daňové priznanie dodatočné.

2. Chýbajúci údaj SK NACE

Daňové priznanie musí obsahovať číselný údaj SK NACE, ktorý predstavuje štatistickú klasifikáciu činností a prideľuje sa vždy na základe identifikačného čísla organizácie (IČO). Pridelené SK NACE môžete vyhľadať aj na stránkach štatistického úradu SR podľa IČO.

3. Nezaškrtnuté skutočnosti na prvej strane

Na prvej strane daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb je potrebné vyznačiť niektoré skutočnosti v závislosti na činnosti a tiež povahy účtovnej jednotky. Zabúda sa najmä na označenie riadka o neplatení daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona o dani z príjmu. Musia ho zaškrtnúť napr. tie účtovné jednotky, ktoré podávajú daňové priznanie prvýkrát, čím nepodliehajú plateniu daňovej licencie.

4. Neuvedené položky zvyšujúce/znižujúce základ dane

V praxi sa najčastejšie stretávame s položkami, ktoré základ dane zvyšujú a je ich potrebné dodatočne zdaniť. Ide napr. o náklady prekračujúce limit, reklamné predmety nespĺňajúce limit ocenenia na uznanie za daňový výdavok, a iné. Takéto náklady sa účtujú väčšinou oddelene na príslušný analytický nákladový účet. Pri kontrole daňového priznania si preto dajte pozor na to, či sú pripočítané/odpočítané všetky položky zvyšujúce/znižujúce základ dane.

5. Nevyplnený oddiel s evidenciou a zápočtom daňovej licencie

Ak právnickej osobe v daňovom priznaní nevyjde daňová povinnosť vyššia ako suma daňovej licencie, tak je povinná zaplatiť výšku daňovej licencie. Tú je však potrebné evidovať aj v tabuľke K daňového priznania, kde sa evidujú všetky zdaňovacie obdobia, za ktoré bola právnická osoba povinná platiť daňovú licenciu, prípadne si jej časť započítala v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období.

6. Nevyplnené hodnoty na určenie výšky preddavkov v nasledujúcom zdaňovacom období

Povinnosť platiť preddavky na daň má každá právnická osoba, ktorej daňová povinnosť je vyššia ako 2500 €. Pri výpočte preddavkov na daň na nasledujúce zdaňovacie obdobie sa však vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti. Teda z tej, ktorú aktuálne uvádzame v daňovom priznaní.

7. Uvedený nesprávny počet príloh

Súčasťou tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb sú 2 prílohy. Takže aj keď k daňovému priznaniu nepriložíte žiadnu prílohu, počet príloh bude vždy 2. Chybou je tiež, ak do počtu príloh započítate aj účtovnú závierku. Účtovná závierka je samostatné podanie pre finančnú správu a preto sa nepočíta do príloh daňového priznania.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok