Dátum publikácie 01. 03. 2017 Zdieľať článok

6 najčastejších chýb pri podávaní daňového priznania

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 1
Náhledový obrázek

Na čo si dať pozor pri podávaní daňového priznania? (I. diel: Fyzické osoby)

Podnikatelia a tiež fyzické osoby každoročne zápasia s podávaním daňových priznaní. Dodržať termíny a zabezpečiť všetko potrebné, dá zabrať. Poučte sa preto z chýb druhých. Zoskupili sme pre vás 6 najčastejších chýb, ktoré robia fyzické osoby pri podávaní daňových priznaní. (V druhom článku sa venujeme najväčším chybám, ktoré pri podávaní daňových priznaní robia právnické osoby.)

1. Správnosť tlačiva

Aj tento rok MF SR vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní. Ako jednoducho zistíte správnosť tlačiva? Dôležité označenie nájdete v ľavom spodnom rohu na každej strane daňového priznania. Tlačivá pre daňové priznania za rok 2016 majú označenie:

  • typ A: MF/015779/2016-721
  • typ B: MF/015696/2016-721

2. Nesprávne krátenie/nekrátenie nezdaniteľnej časti na daňovníka

Pri posudzovaní nároku na nezdaniteľnú časť daňovníka si dajte pozor, či daňovník nie je k 1.1.2016 uznaný za starobného dôchodcu. V takomto prípade sa musí jeho nezdaniteľná časť na daňovníka skrátiť o výšku dôchodku! Na nezdaniteľnú časť nemá nárok, ak je jeho ročný dôchodok vyšší ako suma nezdaniteľnej časti na daňovníka, teda 3803,33 €. V prípade, že bol takýto daňovník evidovaný v evidencii uchádzačov o prácu na ÚPSVAR, má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka v plnej výške, rovnako je to aj u invalidných dôchodcov či študentov.

3. Nekrátenie nezdaniteľnej časti na manželku/manžela

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku či manžela je potrebné splniť aspoň jednu z podmienok, ktoré sú stanovené v zákone o dani z príjmov (595/2003 Z. z.). Ak však manžel/manželka spĺňa túto podmienku len časť roka, musí sa nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku krátiť. Pomôžme si príkladom z praxe: Manželka sa stará o maloleté dieťa, ktoré počas roka dosiahne vek 3 roky, čím zaniká možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku. Manžel si tak môže uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku len za obdobie do kedy ich dieťa nedosiahlo vek 3 rokov. Platí to aj napriek tomu, že manželka po dosiahnutí tohto veku zostala s dieťaťom doma a poberala rodičovský príspevok.

4. Nesprávne uvedený počet príloh

Jeden z prvých údajov, ktorý daňový úrad pri prevzatí daňových priznaní kontroluje, je počet príloh. Do počtu príloh je dôležité pripočítať všetky prílohy, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Napríklad pri daňovom priznaní typu B, má už len samotné tlačivo 2 prílohy, tzn. minimálny počet príloh tohto tlačiva sú 2.

5. Nepodanie žiadosti o vyplatenie daňového preplatku

V prípade, že vám ako daňovníkovi vznikne na daniach preplatok, je dôležité aby ste oň aj požiadali. Ako? V tlačive musíte zaškrtnúť, že žiadate o vyplatenie daňového preplatku a vybrať si spôsob zaslania na adresu alebo na uvedené číslo účtu v banke.

6. Chýbajúce podpisy

Niektoré tlačivá pre podanie daňového priznania je potrebné podpísať viackrát, napríklad:

  • typ A sa podpisuje na poslednej strane dvakrát, ak vznikol daňový preplatok či žiadosť o daňový bonus. Ak chce daňovník darovať 2 % niektorej z organizácií na to určených, musí podpísať aj túto stranu (typ A strana 5).
  • V daňovom priznaní typu B je potrebné podpísať okrem strany 12 kde môžu byť opäť dva podpisy (ak vznikol nárok na daňový bonus či preplatok na dani), aj poslednú stranu s údajmi o zaplatených odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie (príloha č. 2), a v prípade darovania 2 % aj stranu 11.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok