Nastavenie – Nákup

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 2 minúty čítania

Zjednodušte si vypĺňanie dokladov a nastavte si údaje, ktoré sa do nich automaticky prepíšu. Nastavenie je platné pre všetky doklady uložené v zozname prijatých faktúr. Zadajte teda údaje, ktoré používate najčastejšie. Keď vystavujete doklad, môžete ich ešte podľa potreby upraviť.

Do nastavenia sa dostanete kliknutím v ľavom menu na Nastavenie → Nákup. Stránka obsahuje dve záložky:

  • Predvolené nastavenia,
  • Číslovanie.

Predvolené nastavenia

Skopírovať link Skopírované

Typ ceny – v prípade, že máte v záložke Firma v poli Typ platiteľa vybranú možnosť Platiteľ DPH alebo Osoba registrovaná pre DPH, zvoľte si, akým spôsobom sa bude na dokladoch zadávať cena:

  • s DPH – na vystavenom doklade bude uvedená cena položky vrátane DPH, ktorú podľa zvolenej sadzby aplikácia iDoklad vypočíta (pozor, tento postup môže byť problematický, pretože pre výpočet daňového základu používa štvormiestny koeficient a vypočítaná cena bez dane nemusí byť vždy matematicky presná).
  • bez DPH – cena položky bude zadaná bez dane a aplikácia k nej pripočíta DPH podľa zvolenej sadzby,
  • PDP – túto možnosť vyberte, ak vykazujete daň v režime Prenesenej daňovej povinnosti.

Sadzba dane – vyberte si sadzbu, ktorú pri svojich produktoch používate najčastejšie (výšku sadzby určuje Zákon o DPH – ak si nie ste istí výberom sadzby, poraďte sa so svojou účtovníčkou).

Spôsob úhrady – pre uľahčenie vypĺňania dokladov zvoľte najčastejší spôsob úhrady.

Číslovanie

Skopírovať link Skopírované

Formát čísla faktúry – zadajte vzorec, podľa ktorého sa generujú čísla faktúr. Vzorec zapíšte ako kombináciu nemenných znakov a premenných v zložených zátvorkách, kedy:

  • {N} znamená číslo dokladu – táto premenná je povinná,
  • {D} znamená deň – obsahuje maximálne 2 znaky,
  • {M} znamená mesiac – obsahuje maximálne 2 znaky,
  • {R} znamená rok – obsahuje maximálne 4 znaky.

Výsledné označenie faktúry vidíte v náhľade na konci riadka.

Rok – nastavte aktuálny alebo predchádzajúci rok.

Poradové číslo – v poli vidíte číslo posledného dokladu. Keď ste zatiaľ žiaden nevystavili, je tu 0. Pri vystavení ďalšieho dokladu sa ako premenná {N} použije táto hodnota navýšená o jeden. V prípade, že zakladáte nový číselný rad, nastavte do poľa číslo 0. Keď doklad zmažete, môžete medzeru v číselnom rade zmenou poradového čísla zaplniť. Aplikácia iDoklad za vás pritom dohliadne, aby nedošlo k duplicite.

Nastavenie uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Číslo faktúry je nemenné a po uložení dokladu sa nedá nijakým spôsobom upraviť. Ak ste faktúru zatiaľ neexportovali do účtovného systému, môžete ju v prípade potreby zmazať, opraviť poradové číslo a vytvoriť znovu

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému