Dátum publikácie 18. 03. 2024 Zdieľať článok

Oslobodenie od DPH: ktorého tovaru a služieb sa týka

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 1
Náhledový obrázek
Pokiaľ ste platiteľom DPH, pri predaji musíte k cene výrobkov, tovarov alebo služieb pripočítať daň z pridanej hodnoty. V niektorých prípadoch to ale neplatí a svoje služby a tovary môžete predávať bez DPH. Pre koncových spotrebiteľov je teda váš tovar lacnejší. Existujú dva typy oslobodení od DPH, ktoré sa líšia v tom, či máte alebo nemáte nárok na odpočet DPH.

 Oslobodenie od DPH bez nároku na odpočet DPH

Pokiaľ sa venujete niektorej z nižšie uvedených činností a ste platiteľom DPH, za tieto služby od koncových spotrebiteľov DPH nevyberáte, t. j. vystavujete faktúry bez DPH. Zároveň nemáte nárok na odpočet DPH z tých tovarov a služieb, ktoré použijete na dodané tovary a služby oslobodené od DPH. Keď odoberáte od platiteľov DPH, nemôžete si potom DPH odpočítať.

Do tejto kategórie spadajú nasledujúce služby a tovary:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • služby sociálnej pomoci a služby súvisiace s ochranou detí a mládeže,
 • výchovné služby a vzdelávacie služby,
 • služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov politických strán, hnutí, cirkví, náboženských spoločností, občianskych združení,
 • služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou,
 • kultúrne služby,
 • dodanie tovarov a služieb osobami, ktorých činnosť je oslobodená od DPH podľa vyššie uvedených bodov, na podujatiach, ktoré sú usporiadané na účel zhromažďovania finančných prostriedkov použitých na ich vlastnú činnosť,
 • univerzálne poštové služby poskytované Slovenskou poštou, a.s.,
 • vysielanie verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
 • poisťovacia a zaisťovacia činnosť,
 • predaj nehnuteľností (len po splnení podmienok),
 • prenájom nehnuteľností (neplatí pre niektoré nehnuteľnosti),
 • finančné služby (napr. poskytovanie úverov, zmenárenská činnosť),
 • sprostredkovanie predaja poštových cenín, kolkov a iných úradných cenín,
 • prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier,
 • dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od DPH bez možnosti odpočítania DPH alebo pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania DPH.

Pokiaľ sa vás niektorá položka týka, vyhľadajte si podrobnosti v zákone o DPH v § 28 až 42. Sú v nich bližšie popísané podmienky pre oslobodenie od DPH. Napríklad oslobodenie pri prenájme nehnuteľností sa nevzťahuje na určité ubytovacie služby, prenájom priestorov a miest na parkovanie vozidiel, prenájom trvalo inštalovaných zariadení a strojov a prenájom bezpečnostných schránok. Navyše, pri nehnuteľnostiach, ktorých prenájom je oslobodený od DPH, sa môže prenajímateľ rozhodnúť prenajímať ich inému podnikateľovi s DPH, ale nemôže sa tak rozhodnúť pri prenájme nehnuteľnosti nepodnikateľovi.

Ak prevádzkujete viac činností a u niektorých máte nárok na odpočet, zatiaľ čo u iných nie, uplatníte si iba odpočet pomernej časti DPH. Ďalšie informácie nájdete v zákone o DPH v § 49 ods. 4 a § 50.

Príklad:

Máte zubnú kliniku, ktorá ponúka pacientom stomatologické služby (t. j. patríte do kategórie zdravotná starostlivosť, ktorá je od DPH oslobodená). Na svoje výkony máte vypracovaný cenník. K sumám v ňom uvedeným si už neprirážate DPH, pretože táto služba je od DPH oslobodená.

Zároveň odoberáte služby od upratovacej agentúry, ktorá je platiteľom DPH. Za upratovanie jej mesačne platíte 240 eur (200 eur + 40 eur DPH). Sumu 40 eur si v tomto prípade nemôžete od štátu nárokovať späť, teda si ju nemôžete odpočítať.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Oslobodenie od DPH s nárokom na odpočet DPH

Existuje ešte jedna skupina tovarov a služieb, ktorá je oslobodená od DPH. Opäť vystavujete faktúry bez DPH, ale na rozdiel od predošlého prípadu máte nárok na odpočet DPH z tých tovarov a služieb, ktoré použijete na dodané tovary a služby oslobodené od DPH.

Do tejto kategórie spadajú nasledujúce služby a tovary:

 • dodanie tovaru zdaniteľnej osobe, ktorá uľahčuje dodanie tohto tovaru na území EÚ prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania,
 • dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu EÚ,
 • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ (len po splnení podmienok),
 • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ pri trojstrannom obchode prvým odberateľom (prostrednou osobou),
 • medzinárodná doprava osôb na území tuzemska,
 • vývoz tovaru do tretieho štátu,
 • dovoz tovaru z tretieho štátu (vzťahuje sa len na presne vymedzený tovar),
 • neobchodný dovoz tovaru z tretieho štátu v osobnej batožine cestujúcich a pohonných látok z tretieho štátu v motorovom dopravnom prostriedku a v prenosnej nádrži.

Detaily k jednotlivým bodom nájdete v zákone o DPH od § 42a ďalej.

Problematika DPH je pomerne zložitá a podnikateľom ju obvykle rieši účtovník. Pokiaľ svojho účtovníka nemáte, vyberte si odborníka z katalógu iDoklad pozitívnych účtovníkov.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok