Dátum publikácie 25. 02. 2016 Zdieľať článok

Návod: Nastavenie párovania bankových pohybov

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Aby sa bankové pohyby v iDoklade s vystavenými dokladmi spárovali, je potrebné v menu Nastavenie/Banka vykonať nasledujúce kroky:

 1. V časti Párovanie bankových výpisov je treba najskôr zaškrtnúť pole Automatické párovanie platieb – potom sa zobrazia ďalšie možnosti voľby.

  banka-email

 2. Pomocou tlačidla Generovať e-mail si vytvorte adresu, na ktorú bude banka správy o bankových pohyboch zasielať.
 3. Volbou Centové vyrovnanie si môžete voliteľne nastaviť automatické dorovnanie, ktoré obmedzí nepresnosti pri platbách a uľahčí párovanie. Pokiaľ vám potom príde platba, ktorá sa od sumy na vystavenom doklade líši o menej než 1 €, iDoklad k platbe pripojí centové vyrovnanie tak, aby celková zaplatená suma zodpovedala celkovej sume na vystavenom doklade.
 4. Odkaz Nastavenie číslovania bankových pohybov otvorí okno, kde si môžete určiť formát číselného radu pre označenie bankových výpisov.

  banka-cislovanie

 5. Číslovanie bankových pohybov i nastavenie celej záložky Banka dokončíte pomocou tlačidla Uložiť.

Ďalšie kroky pre nastavenie párovania bankových výpisov je potom treba vykonať priamo v elektronickom bankovníctve vašej banky, kde budete potrebovať iDokladom vygenerovanú e-mailovú adresu. Postup nastavenia pre jednotlivé banky nájdete na konci tohto textu alebo si ho môžete spustiť kliknutím na logá jednotlivých bánk priamo v záložke Nastavenie/Banka v iDoklade.

Ako funguje párovanie bankových pohybov?

Po nastavení párovania pohybov v iDoklade a vo vašej banke prebieha celý postup už automaticky a nie je potrebný žiadny zásah používateľa.

 1. V banke príde na vašom účte k pohybu.
 2. Podľa nastavení notifikačného e-mailu (zasielania upozornení) banka odošle e-mail o realizovanej úhrade na adresu vygenerovanú v nastavení iDokladu a zadanú v nastavení banky.
 3. iDoklad skontroluje, či bankový účet uvedený v správe zodpovedá niektorému z bankových účtov používateľa zadaných v menu Nastavenie/Banka. V prípade, že sa bankový účet v nastavení nevyskytuje, iDoklad s upozornením už ďalej pracovať nebude a správu zmaže.
 4. Po nájdení zhodného bankového účtu prebehne párovania na základe porovnania variabilného symbolu a sumy s údajmi uloženými na vystavených dokladoch. Pokiaľ medzi nimi existuje doklad so zhodnými údajmi, označí sa ako uhradený.
  zarovickaiDoklad porovnáva údaje z notifikačného e-mailu s neuhradenými a čiastočne uhradenými vystavenými dokladmi. Primárne dochádza k párovaniu na základe variabilného symbolu. K porovnaniu na základe sumy dochádza pri zhode variabilného symbolu na viacerých dokladoch.
 5. V prípade, keď iDoklad nenájde zhodu úhrady s vystavenými dokladmi, tak iba uloží prijaté informácie do zoznamu bankových pohybov a pohyb označí ako nespárovaný.
 6. O načítaní výpisu a jeho spárovaní či neúspechu pri párovaní vás v pravom hornom rohu aplikácie (vedľa záložiek) informuje ikona zvonek, ktorá zobrazuje posledných 5 vykonaných automatických akcií.

Nastavenie zasielania e-mailov z Tatrabanky

Zasielanie notifikačných e-mailov v Internet bankingu Tatrabanky si nastavíte veľmi jednoducho na jednej záložke. Treba však mať aktivovanú službu b-mail, ktorá Vám doručí informácie o pohyboch na účte.

 1. Nastavenie nájdete v menu Nastavenia v položke B-mail. V zobrazenom okne Zoznam B-mailov k účtu kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový.tb01V zobrazenom okne Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu doplňte do kolónky E-mail adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými v iDoklade, zadajte tu e-mailovú adresu, ktorú ste si vygenerovali v iDoklade v menu Nastavenie/Banka v poli Bankový e-mail. Suma pre vklad aj výber je povinný údaj a musí byť vyplnená hodnotou väčšou ako nula. Zadajte tam preto napr. 1 alebo 0,01 ak chcete dostávať úplne všetky správy väčšie alebo rovné tejto sume.
 2. Po kliknutí na tlačidlo Odoslať sa zobrazí okno Nastavenie kritérií pre B-mail k účtu: Autorizácia, kde je potrebné vložiť Váš číselný kód bez medzier z čítačky a  tlačidlom Potvrdiť by malo vypísať, že B-mail bol úspešne vytvorený. V zobrazenom Zozname B-mailov k účtu, si môžete skontrolovať vytvorené notifikácie. Zobrazuje sa ich typ, e-mail, komu sú odosielané a stav s možnosťou deaktivácie alebo zmeny.tb02

Nastavenie zasielania e-mailov z VÚB

iDoklad umožňuje nastavenie automatického párovania bankových výpisov z Všeobecnej úverovej banky. Zasielanie notifikačného e-mailu si v Internet bankingu nastavíte v týchto krokoch:

 1. V menu NastaveniaPrehľady/správa vyberte možnosť Upozornenia.
  vub_01
 2. V prehľade upozornení vyberte Upozornenie o zrealizovanej transakcii a kliknite na tlačidlo Pridať.
 3. Vyberte účet, ku ktorému chcete upozornenie nastaviť a zvoľte tlačidlo Pridať e-mailovú adresu.
  vub_02
 4. V ďalšom kroku vyplňte do poľa E-mailová adresa bankový e-mail, ktorý ste si vygenerovali v iDoklade v menu Nastavenie/Banka v poli Bankový e-mail. Môžete tu tiež zadať sumu, od ktorej chcete notifikácie zasielať. Nastavenie potvrďte tlačidlom Potvrdiť a následne tlačidlom Pokračovať.
  vub_03

Nastavenie zasielania e-mailov z ČSOB

Zasielanie notifikačného e-mailu v internetovom bankovníctve ČSOB InternetBanking 24 si môžete ľahko nastaviť v dvoch krokoch.

 1. Zasielanie informácii o pohyboch na účte nájdete v záložke Nastavenie v ľavom menu cez položku Info 24/Pohyby a zostatky na účtoch. Pre odosielanie informácií o každom pohybe na účte zaškrtnite pole E-mail na riadku Avízo o zaúčtovaní platby.
  csob01
  V spodnej časti tejto záložky doplňte do kolónky E-mail adresu, na ktorú si notifikačné e-maily prajete zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými v iDoklade, zadajte tu e-mailovú adresu, ktorú ste si vygenerovali v iDoklade v menu Nastavenie/Banka v poli Bankový e-mail.
 2. V druhom kroku je potrebné upresniť podmienky na zasielanie notifikačných e-mailov. Ak si prajete v iDoklade evidovať všetky pohyby na svojom bankovom účte, tak v stĺpci Akcia kliknite na odkaz Detail a v zobrazenom okne Detaily k avízu o zaúčtovaní platby zaškrtnite iba prvé dva riadky – Pripísanie sumyOdpísanie sumy.
  csob02

Nastavenie zasielania e-mailov z Fio banky

Zasielanie e-mailov o pohyboch na účte si v internetovom bankovníctve Fio banky jednoducho zadáte v týchto krokoch:Odosielanie notifikačných e-mailov nastavíte v záložke Hlásiče. Pre zasielanie informácií o každom pohybe na bankovom účte zvoľte možnosť Po každom pohybe.

 1. Odosielanie notifikačných e-mailov nastavíte v záložke Hlásiče. Pre zasielanie informácií o každom pohybe na bankovom účte zvoľte možnosť Po každom pohybe.

  fio_nastaveni

 2. Otvorí sa okno Pridaj hlásič pri každom pohybe, kde môžete nastaviť, pre ktorý bankový účet si zasielanie správ prajete, v akej forme má byť notifikácia zasielaná (Typ kontaktu) a kam sa bude odosielať.
  fio_hlasic
  Do kolónky Kam kontaktovať zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete notifikačné e-maily o jednotlivých pohyboch na účte zasielať. Ak chcete využiť funkciu automatického párovania úhrad s dokladmi vedenými v iDoklade, zadajte tu e-mailovú adresu, ktorú ste si vygenerovali v iDoklade v menu Nastavenie/Banka v poli Bankový e-mail.
 3. Fio banka ponúka svojim používateľom v záložke Hlásiče/Prehľad náhľad na všetky doteraz vytvorené hlásiče. Môžete si tu napríklad skontrolovať, ktoré hlásiče sú aktívne, alebo kam sa odosielajúfio_prehled

Súvisiace články

Návod: ako si v mobilnej aplikácii iDoklad nastavíte cenník a sklad

21. 05. 2021 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Návod: ako mobilnú aplikáciu iDoklad prepojíte s bankovým účtom

21. 05. 2021 3 minúty čítania 0
Prečítať článok