Prepojenie s Variom

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Komunikácia s účtovnými systémami

IK_skok_jinam Pomocník Altus Vario

Prepojenie ekonomického systému Altus Vario s iDokladom sprostredkuje doplnok Vario iDoklad, ktorý zabezpečí import dokladov a kontaktov vystavených v iDoklade za účelom účtovného spracovania. Okrem zaúčtovania je možné prenesené faktúry hradiť funkciami Vario a stav úhrad synchronizovať späť do služby iDoklad.

Funkcie a vlastnosti doplnku Vario

Doplnok Vario iDoklad podporuje:

IK_odrazka import nových vystavených faktúr vrátane súvisiacich hradiacich pokladničných dokladov

IK_odrazka zakladanie nových kontaktov a aktualizáciu existujúcich kontaktov

IK_odrazka spätné odosielanie informácií o úhradách dokladov

Výmenu dát možno spúšťať ručne pomocou funkcií doplnku, prípadne môžete použiť automatizovanú výmenu dát pomocou naplánovanej úlohy.

Riešenie nepodporuje:

IK_odrazka aktualizáciu existujúcich dokladov

IK_odrazka import zálohových faktúr a všetkých súvisiacich dokladov

IK_odrazka import produktov z cenníka v iDoklade do katalógu Varia – položky dokladov sa zakladajú bez väzby na katalóg

Inštalácia

IK_Odrazka_01 Ako prvý krok si musíte tu voľbou Uložiť ako stiahnuť inštalačný súbor doplnku iDoklad.

IK_Odrazka_02 Následne si tu stiahnete inštalačný súbor Vario Integration Services. Pre stiahnutie je treba sa prihlásiť.

IK_Odrazka_03 Potom si prepojte doplnok Vario iDoklad so službou iDoklad. Postup je nasledujúci:

IK_odrazka Na stránkach Altusu si inštalujte integračnú službu AVIS (súbor IntegrationServices.zip).

IK_odrazka Kliknite na stiahnutý súbor iDoklad.vario a inštalujte ho do príslušného profilu Vario.

IK_odrazka Nastavte si oprávnenia na doplnok iDoklad. Tento krok slúži k zabezpečeniu, aby aktualizáciu nespúšťali neautorizovaní používatelia.

IK_odrazka Prepojenie vyžaduje licenciu doplnku iDoklad, ale nepotrebuje licenciu integračných služieb AVIS.

IK_upozorneni Licencia na doplnok iDoklad nie je nijako spoplatnená, slúži len na sledovanie počtu používateľov doplnku.

IK_odrazka Pred prvým spustením doplnku je vo Variu nutné nastaviť prepojenie, viď nasledujúca kapitola.

Nastavenie

Po inštalácii doplnku sa vo Variu prepnete do dialógu Možnosti Altus Vario / sekcia Doplnky / Všeobecné doplnky/ iDoklad.

Nastavenie karty Možnosti Altus Vario

Nastavenie karty Možnosti Altus Vario

Nastavené hodnoty sa ukladajú vždy len pre aktuálnu firmu a v jednom profile Vario tak možno z rôznych účtov iDokladu sťahovať dáta do rôznych firiem. Túto funkčnosť využijú účtovné spoločnosti k paralelnému vedeniu účtovníctva pre viac používateľov iDokladu.

Na karte Možnosti je treba vyplniť nasledujúce údaje:

IK_odrazka prihlasovacie údaje (e-mail a heslo) k službe iDoklad

IK_odrazka kniha a typ dokladu pre zakladanie vystavených faktúr

IK_odrazka kniha a typ dokladu pre zakladanie hradiacich pokladničných príjmových dokladov

IK_odrazka knihu a typy kontaktov pre zakladanie kontaktov do adresára

Zakladanie kontaktov a odosielanie úhrad je voliteľné.

IK_upozorneni Ak sa iDoklad chystáte prepojiť s agendou Vario, v ktorej vystavujete doklady, overte si, že nastavenie číselného radu faktúr vo Variu a iDoklade nie je konfliktné.

Pre každý účet iDokladu je možné vo Variu zabezpečiť automatické sťahovanie dát vytvorením naplánovanej úlohy. Viac sa dozviete tu.