Komunikácia s účtovnými systémami

Domů  Předchozí  Další

 

Službu iDoklad je možné prepojiť s najrozšírenejšími účtovnými systémami. Vaša účtovná kancelária tak má možnosť bez prácneho prepisovania importovať adresy a faktúry vystavené v iDoklade priamo do svojho systému. Komunikáciu využijete aj v prípade, keď si účtovníctvo spracovávate sami: môžete fakturovať na vzdialenom fakturačnom mieste alebo "v teréne" na mobilnom zariadení a dáta si posielať do svojej vlastnej účtovnej aplikácie. Ak spracovávate účtovníctvo v niektorom zo systémov Money či v programe Vario, v rámci prenosu dostanete späť informácie o úhradách faktúr a získate tak dokonalý on-line prehľad o svojom podnikaní.

Exportované doklady sú v zozname označené ikonou IK_exportovano.

IK_upozorneni V záložke Nastavenia si môžete zakázať možnosť v importovaných dokladoch vykonávať dodatočné úpravy. Ak predsa len k dodatočnej zmene dôjde, doklad je v zozname označený ikonou IK_exportovano_a_zmeneno.

Money S3

IK_skok_jinam Prepojenie so systémom Money S3

Súčasťou účtovného programu Money S3 je možnosť prepojenia s iDokladom. Komunikácia sa uskutoční priamo z menu programu. Na adrese www.money.sk si môžete zadarmo stiahnuť skúšobnú verziu Money S3 Štart, ktorá obsahuje všetky dostupné moduly a funkcie, vrátane prepojenia na iDoklad.

Money S4 a Money S5

IK_skok_jinam Prepojenie so systémom Money S4/S5

Pre obojsmernú komunikáciu s týmito ERP systémami je pripravený 3D modul. Jeho inštaláciu a prepojenie zariadi váš implementátor alebo naša technická podpora, prípadne môžete postupovať podľa návodu. Dokument s detailným popisom nájdete aj v našej technickej dokumentácii pre Money S4 a Money S5.

Omega

IK_skok_jinam Prepojenie so systémom Omega

Prepojenie iDokladu so systémom Omega sa vykonáva pomocou bezplatnej externej utility, ktorú si môžete stiahnuť týmto odkazom.

Pohoda

IK_skok_jinam Prepojenie so systémom Pohoda

Prepojenie iDokladu so systémom Pohoda sa vykonáva pomocou bezplatnej externej utility, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Altus Vario

IK_skok_jinam Prepojenie so systémom Vario

Priamo zo systému Vario si môžete nainštalovať doplnok Vario iDoklad, ktorý zaistí obojsmernú komunikáciu s iDokladom. V systéme Vario si môžete nastaviť aj automatizované spúšťanie importu. Viac sa dozviete tu.

 

Prehľad podporovaných vlastností importu

 

Money S3

Money S4/S5

Omega

Pohoda

Vario

Import adries

*

*

 

 

*

Import faktúr

*

*

*

*

*

Načítanie dokladov jediným stlačením voľby v menu

*

**

Načítanie prostredníctvom externej aplikácie*

*

 

Spätná aktualizácia úhrad

*

**