Nastavenie – Pokladnica

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 20. 12. 2022 2 minúty čítania

Do zoznamu pokladníc si môžete prednastaviť až 5 pokladníc v domácej mene a po jednej pokladnici v cudzej mene. Tieto pokladnice sa používateľovi zobrazujú v rolovacej ponuke v detaile pokladničného dokladu. Pokladnica v domácej mene označená ako hlavná sa do dokladov prenáša ako predvolená a pri automatickom vystavovaní pokladničných dokladov v domácej mene sa pokladničné doklady pripisujú k tejto pokladnici.

Pokladnice

Skopírovať link Skopírované
 • Názov pokladnice:doplňte názov pokladne, pod ktorým sa vám bude zobrazovať pokladňa v rolovacej ponuke v detaile pokladničného dokladu.
 • Mena:zvoľte menu, v ktorej chcete pokladnicu viesť. Po vystavení prvého pokladničného dokladu pre danú pokladňu nie je možné menu pokladnice zmeniť.
 • Počiatočný stav: výšku počiatočného stavu môžete zadať k ľubovoľnému dátumu (odporúčané k 1.1. roku alebo k dátumu začatia práce v iDoklade)

icon Pridať pokladnicu: týmto tlačidlom pridáte ďalšiu pokladňu do zoznamu pokladní.

icon Zmazať: týmto tlačidlom môžete zmazať pokladňu, ktorú v zozname pokladní nechcete evidovať. Pokladňu, ktorá obsahuje pokladničné doklady, nie je možné zmazať a tlačidlo Zmazať je neaktívne.

Vzhľad a tlač dokladov

Skopírovať link Skopírované
 • Vzhľad pokladničného dokladu: šípkami si nalistujte niektorú zo šablón. Aplikácia ponúka možnosť vytlačiť na jeden papier formátu A4 jednu, alebo dve kópie dokladu.
 • Jazyk pokladničného dokladu:z roletovej ponuky si vyberte jazyk, v ktorom chcete mať na doklade všetky sprievodné texty (nadpisy, názvy kolónok atď.). Voľba nijako nesúvisí s národnou legislatívou zadanou v Nastavení firmy.

Číslovanie

Skopírovať link Skopírované

Pokladničný doklad sa v aplikácii automaticky vytvorí pri uložení faktúry, ktorá má ako Spôsob úhrady vybranú možnosť Hotovo (spôsob úhrady môžete pre všetky doklady určiť v Nastavení faktúr). Číslo sa vygeneruje automaticky pri uložení faktúry a nedá sa nijako upraviť.

 • Formát čísla: v poli zostavte vzorec, podľa ktorého sa budú generovať čísla pokladničných dokladov. Môžete použiť kombináciu nemenných znakov a premenných, ktoré sa zapisujú do zložených zátvoriek. Ako premenné je možné použiť:
  • {N} pre číslo dokladu (táto premenná je povinná), maximálne 4 znaky
  • {D} pre číselné označenie dňa, maximálne 2 znaky
  • {M} pre číslo mesiaca, maximálne 2 znaky
  • {R} pre rok, maximálne 4 znaky
  • Pevne daný text môže byť ľubovoľný, dajú sa použiť písmená, číslice aj akékoľvek symboly.
 • Rok:Nastavíte si rok pre číslovanie dokladov pre dané obdobie
 • Poradové číslo:pri vystavení ďalšieho dokladu sa ako číslo – premenná {N} – použije táto hodnota navýšená o jedno číslo. To znamená, že ak začínate používať nový číselný rad a chcete číslovať od jednotky, musíte do poľa zapísať hodnotu 0. Ak zmažete nejaký doklad v už používanom číselnom rade, môžete si nastaviť posledné číslo tak, aby sa vyplnila medzera v číselnom rade. Aplikácia pritom stráži duplicitu a pokiaľ by mala použiť číslo, ktoré už nejaký skôr vytvorený pokladničný doklad obsahuje, hodnotu preskočí a použije najbližšie voľné číslo.
 • Nasledujúce číslo dokladu: v poli vidíte konkrétne číslo, ktoré aplikácia podľa zadaného vzorca použije na ďalšom vystavenom doklade. Môžete si teda skontrolovať, či vám zadaný vzorec vyhovuje.
Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému