Nákup – Úhrady

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 2 minúty čítania

Ak sa chcete pozrieť, ako ste na tom so zaplatením prijatých faktúr, v ľavom menu choďte do agendy Nákup → Úhrady.

Tým si zobrazíte jednotlivé platby všetkých prijatých dokladov, či už ide o plné alebo čiastočné úhrady. Pre každú faktúru môže existovať neobmedzený počet čiastočných úhrad.

Ako uhradiť prijatý doklad?

Skopírovať link Skopírované

Jednorazovo môžete vystavený doklad uhradiť prostredníctvom tlačidla icon Uhradiť v zozname dokladov, alebo priamo na doklade zaškrtnutím kolónky Uhradené (uvidíte ju po stlačení tlačidla Viac podrobností priamo v úprave faktúry).

Faktúru môžete aj čiastočne uhradiť po rozkliknutí tlačidla icon Uhradiť. Následne nastavíte výšku čiastky. Keď sa k úhrade vrátite, po rozkliknutí tlačidla icon Uhradiť uvidíte graficky znázornené, koľko ste už uhradili z celkovej čiastky. V spodnej časti môžete zadať dátum platby, čiastku úhrady a spôsob úhrady. Úhradu uložíte stlačením tlačidla Uhradiť.

Ikona úhrady je vidieť v zozname vedľa čísla dokladu a zobrazuje tieto stavy uhradenia dokladu:

  • blank Neuhradené – pre doklad nie je zaznamenaná žiadna úhrada.
  • blank Neuhradené po splatnosti – pre doklad nie je zaznamenaná žiadna úhrada ani po splatnosti.
  • blank Čiastočne uhradené – pri doklade je uvedená minimálne jedna úhrada a zároveň doklad ešte nie je úplne uhradený.
  • blank Uhradené – pri doklade je minimálne jedna úhrada a doklad je už plne uhradený.
  • blank Preplatené – pri doklade je uvedená minimálne jedna úhrada a súčet úhrad prevyšuje celkovú sumu dokladu. Pokiaľ chcete pripísať vyššiu úhradu, než je potrebné, iDoklad vás upozorní na preplatenie a spýta sa vás, či faktúru chcete napriek tomu uhradiť.

Zoznam úhrad

Skopírovať link Skopírované

V záložke Nákup → Úhrady nájdete prehľad všetkých úhrad, ktoré boli v iDoklade zaznamenané. Úhrady môžete v zozname filtrovať podľa Dodávateľa, Spôsobu úhrady, Popisu a Dáta úhrady. Klinutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov sa úhrady podľa vybraného stĺpca zoradia abecedne alebo číselne, podobne ako v iných zoznamoch.

Zobrazenie úhrad jedného dokladu

Skopírovať link Skopírované

Všetky úhrady spojené s konkrétnym dokladom si môžete zobraziť dvoma spôsobmi:

  • V zozname úhrad (Nákup → Úhrady) si kliknutím na číslo faktúry otvoríte prehľad všetkých doterajších úhrad tejto faktúry. V prípade potreby môžete v tejto tabuľke jednotlivé úhrady zrušiť pomocou tlačidla Zmazať icon v menu na riadku úhrady.
  • Ak ste v zozname prijatých faktúr, stačí, keď si otvoríte príslušný doklad a prekliknete sa na kartu Úhrady. Uvidíte rovnaký prehľad úhrad ako v predchádzajúcom bode.

Doklad môžete priamo z iDokladu poslať napríklad svojmu účtovníkovi pomocou tlačidla Odoslať icon . Ľahko ho informujete aj o čiastočne uhradených faktúrach. Stačí, ak v predpripravenej šablóne e-mailu použijete tieto zástupné znaky:
{Celková uhradená suma}
{Dlžná suma}
V e-maile sa automaticky zobrazí aktuálna výška uhradenej a dlžnej sumy.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému