Dátum publikácie 06. 12. 2018 Zdieľať článok

Odvody živnostníkov do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

V roku 2019 došlo k zvýšeniu minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne, ktoré každý mesiac musia samostatne zárobkovo činné osoby platiť. Rast týchto odvodov je spojený s rastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Výška odvodov uhrádzaných v roku 2019 sa odvíja od výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017.

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 dosiahla výšku 954 eur. Z tejto mzdy sa následne počíta minimálny a maximálny vymeriavací základ na určenie výšky poistného do Sociálnej poisťovne, pričom:

  • minimálny vymeriavací základ = 50 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, t. j. 50 % z 954 eur = 477 eur.
  • maximálny vymeriavací základ = 7-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, t. j. 7 x 954 eur = 6 678 eur.

Prehľad konkrétnych poistení v rámci odvodov do Sociálnej poisťovne z minimálneho vymeriavacieho základu od 1.1.2019:

Druh poistného Sadzba v % Vymeriavací základ Odvod v €
Nemocenské poistenie 4,4 % 477 20,98 €
Starobné dôchodkové poistenie 18 % 477 85,86 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6 % 477 28,62 €
Rezervný fond solidarity 4,75 % 477 22,65 €
SPOLU: 33,15 % 477 158,11 €

Sadzba odvodov na sociálne poistenie predstavuje 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu a teda minimálny odvod do Sociálnej poisťovne v roku 2019 bude predstavovať suma 158,11eur. V porovnaní s rokom 2018 tak SZČO zaplatia o 6,95 eur viac.

Prehľad konkrétnych poistení v rámci odvodov do Sociálnej poisťovne z maximálneho vymeriavacieho základu od 1.1.2019

Druh poistného Sadzba v % Vymeriavací základ Odvod v €
Nemocenské poistenie 4,4 % 6 678 293,83 €
Starobné dôchodkové poistenie 18 % 6 678 1 202,04 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6 % 6 678 400,68 €
Rezervný fond solidarity 4,75 % 6 678 317,20 €
SPOLU: 33,15 % 6 678 2 213,75 €

Maximálnu výšku odvodov na sociálne poistenie v roku 2019 bude predstavovať suma 2 213,75 eur. V porovnaní s rokom 2018 SZČO tak zaplatia o 97,46 eur viac.

Komu vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne v roku 2019?

Odvody do sociálnej poisťovne musia platiť všetky SZČO, ktorým v roku 2018 Sociálna poisťovňa oznámila, že im vznikla povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie a tiež všetky SZČO, ktoré v roku 2018 zarobili viac ako 5 724 eur. Takýmto SZČO však vznikne povinnosť platby poistného až po odovzdaní daňového priznania za rok 2018.

Vznik a rovnako aj zánik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne oznamuje Sociálna poisťovňa každej SZČO písomne. V prípade vzniku povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne, je súčasťou oznámenia aj výška odvodov, ktoré má SZČO uhradiť.

Termíny na platbu poistného

Odvody do Sociálnej poisťovne sa musia uhradiť najneskôr do 8. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sú odvody uhrádzané, tzn. odvody za január 2019 treba uhradiť najneskôr do 8.2.2019.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok