Pokladnica

Financie / Pokladnica

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Financie

V iDoklade je možné tlačiť pokladničné doklady k faktúram, ktoré majú nastavený Spôsob úhrady na hodnotu V hotovosti, ďalej je potrebné mať na zdrojovej faktúre zaškrtnuté pole Uhradené a vyplnený Dátum platby – len v takom prípade je tlačový výstup naplnený správnymi hodnotami.

Nastavenie faktúry pre vytvorenie pokladničného dokladu

Nastavenie faktúry pre vytvorenie pokladničného dokladu

Pokladničný doklad sa za týchto okolností vytvára celkom automaticky pri uložení faktúry a má pridelené vlastné číslo generované na základe Číselného radu zadaného v Nastavení pokladničného dokladu. Toto číslo nie je možné dodatočne zmeniť. V nastavení ďalej volíte vzhľad tlačovej zostavy - počet kópií, formulár a jazyk, v ktorom má byť doklad vytlačený.

Vlastný doklad potom vytlačíte alebo zobrazíte zo zoznamu Faktúr tlačidlom Tlač, kde v ponuke vyberiete možnosť Pokladničný doklad.

Vytlačenie pokladničného dokladu

Vytlačenie pokladničného dokladu

Aplikácia sa prepne do záložky Tlač, kde môžete pokladničný doklad vytlačiť alebo exportovať. Formulár pokladničného dokladu obsahuje všetky náležitosti dané legislatívou: fakt, že sa jedná o príjmový pokladničný doklad, číslo dokladu, dátum, ku ktorému bol doklad vystavený, a údaje o vystaviteľovi a príjemcovi dokladu. Ďalej doklad uvádza sumu, na ktorú bol vystavený. Do účelu platby sa doplní text Úhrada faktúry č. XXX. V dolnej časti dokladu sa vytlačia údaje VydalPrijal.