Financie

Záložka Financie

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Pokladnica

IK_skok_jinam Banka

 

iDoklad má možnosť evidencie pokladničných dokladov a pohybov na bankovom účte. S tým súvisia záložky Pokladnica a Banka, které sa nachádzajú v záložke v hlavnom menu s názvom Financie.

Funkcia Pokladnica slúži na evidenciu prijatých aj výdavkových pokladničných dokladov. Evidujú sa tu napríklad hotovostné úhrady vami vystavených faktúr a dobropisov, ale aj účtenky a paragóny k hotovostným platbám v obchodoch alebo u iných podnikateľov. 

V záložke Banka môžete evidovať bankový pohyby na vašich bankových účtoch. Pridávanie bankových pohybov do zoznamu môže za vás robiť iDoklad automaticky, a to za predpokladu, že vlastníte bankový účet v niektorej z podporovaných bánk pre automatické párovanie na základe e-mailových notifikácií (Tatra banka, VÚB banka, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Air Bank či Sberbank), alebo si bankové pohyby môžete pridávať ručne.

 

Ovládacie tlačidlá

Popis základných ovládacích tlačidiel, spoločných pre všetky zoznamy, nájdete tu. Zoznamy v záložkách Pokladnica a Banka navyše v záhlaví obsahujú aj ďalšie speciálne tlačidlá:

IK_novy_prijem_uhrada Nový príjem Úhrada faktúry – po stlačení tlačidla sa zobrazí okno so zoznamom nespárovaných dokladov. Zo zoznamu vyberte faktúru, ku ktorej chcete nový príjem vytvoriť. Po výbere faktúry sa otvorí detail dokladu, kde budete mať predvyplnené hodnoty (partner, suma, variabilný symbol atď.) z vybranej faktúry.

IK_novy_prijem Nový príjem – toto tlačidlo použite v prípade, kedy chcete do zoznamu pridať nový príjem bez väzby na vystavenú faktúru v iDoklade. Po stlačení tlačidla sa otvorí prázdny detail nového dokladu.

IK_novy_vydaj_uhrada Nový výdaj Úhrada faktúry – jedná sa o ekvivalentné tlačidlo k tlačidlu Nový príjem Úhrada faktúry. Pomocou tlačidla vytvoríte nový výdaj k vybranej faktúre.

ik_novy_vydaj Nový výdaj – pomocou tohto tlačidla vytvoríte nový výdaj bez väzby na faktúru vytvorenú v iDoklade.

IK_stav Stav pokladnice/Stav na účte – tlačidlom otvoríte Stav pokladnice/Stav bankového účtu, v ktorom vidíte počet dokladov a súčet súm rozpísaných podľa typu dokladu pre vybranú pokladnicu/vybraný bankový účet za zvolené obdobie. V pätičke okna nájdete doplňujúce informácie k vybranej pokladnici/vybranému bankovému účtu.

IK_kniha Pokladničná kniha/Kniha dokladov – prostredníctvom tlačidla vytlačíte chronologicky zoradený zoznam dokladov pre vybranú pokladnicu vybraný bankový účet za zvolené obdobie. Kniha na rozdiel od zoznamu dokladov zobrazuje priebežnú zmenu konečného zostatku pokladnice/bankového účtu.

IK_parovat Párovať – tlačidlo slúži pre jednoduché spárovanie dokladu s faktúrou. Tlačidlo nájdete v riadkovom menu dokladu, ktorý ešte nie je spárovaný s žiadnou faktúrou. Pri spárovaní zo zoznamu zostanú zachované informácie na doklade, len sa upraví Partner a vykoná sa prepojenie s vybranou faktúrou.

 

Filtrovanie zoznamu

Pri väčšom množstve dokladov si môžete prácu s dokladmi uľahčiť nastavením kritérií pre výber tých, ktoré potrebujete sledovať alebo tlačiť. Pod ovládacími tlačidlami sú umiestnené prepínače, ktorými môžete doklady filtrovať z pohľadu typu dokladu - jednoduchým výberom jednej z možností obmedzíte zoznam na Príjmy či Výdaje. Tlačidlom Všetko zobrazíte všetky doklady.

Ďalšími tlačidlami potom nastavíte v rámci vyššie opísaného výberu ďalšie, podrobnejšie filtrovanie:

IK_odrazka Pokladnica/Účet – zoznam sa dá obmedziť na doklady vzťahujúce sa na konkrétnu pokladnicu či bankový účet.

IK_odrazka Dátumzoznam sa navyše dá obmedziť podľa dátumu vykonania transakcie (zodpovedá dátumu úhrady). Z roletovej ponuky si môžete vybrať obdobie vztiahnuté k aktuálnemu dátumu (tento mesiac, minulý rok a pod.), Alebo si v poliach od-do môžete zadať ľubovoľný časový interval. Zvolené obdobie sa počíta vrátane zadaného dátumu, a ak nastavíte iba jednu hranicu, druhá časť intervalu sa berie ako neobmedzená. Tlačidlom IK_sipka_doprava voľbu dátumu potvrdíte.

IK_odrazka Hľadaný text – ak napíšete do poľa text alebo číselnú hodnotu, zoznam sa obmedzuje na položky, ktoré zadanú skupinu znakov obsahujú na ktorejkoľvek pozícii ktoréhokoľvek stĺpca.

IK_odrazka Viac možností filtra – týmto odkazom otvorte na obrazovke rad ďalších polí určených pre ešte podrobnejšie spresnenie filtrácie:

IK_odrazka_odsazena Druh – filtrovať doklady môžete aj podľa toho, či sa jedná o úhradu faktúry (doklad je spárovaný s faktúrou) či ide o ostatné doklady (doklady, ktoré nie sú spárované s žiadnou faktúrou).

IK_odrazka_odsazena Doklady s DPH – po zaškrtnutí tejto možnosti sa v zozname zobrazia len doklady, ktoré majú na sebe vyčíslenú hodnotu DPH.

IK_odrazka_odsazena Cena od–do – uvedené cenové rozpätie upravíte ľahko tak, že myšou posuniete hranice v grafe. K filtrovaniu dôjde po stlačení tlačidla Hľadať.

IK_odrazka Vymazať filter – týmto tlačidlom zrušíte akékoľvek filtrovanie zoznamu.