Predaj

Záložka Predaj

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Faktúry

IK_skok_jinam Zálohové faktúry

IK_skok_jinam Daňové doklady k platbe

IK_skok_jinam Dobropisy

IK_skok_jinam Pravidelné faktúry

IK_skok_jinam Cenové ponuky

IK_skok_jinam Úhrady

IK_skok_jinam Karta faktúry

IK_skok_jinam Pokladničný doklad

IK_skok_jinam Odoslanie e-mailom

IK_skok_jinam Tlač

IK_skok_jinam Režim prenesenia daňovej povinnosti

IK_skok_jinam Import do ekonomických systémov

IK_skok_jinam Import z ekonomických systémov

Prehľad faktúr je úplne najrozsiahlejším zoznamom v aplikácii ako obsahovo, tak aj funkčne, a preto je rozdelený na sedem ďalších záložiek, medzi ktorými sa prepínate v záhlaví: faktúry, zálohové faktúry, daňové doklady k platbe, dobropisy, pravidelné faktúry, cenové ponuky a úhrady.

Rozdelenie predaja na záložky

Rozdelenie predaja na záložky

Časť Faktúry a Zálohové faktúry obsahuje dva samostatné zoznamy, ktorých číslovanie je odlišné a zadáte ho v Nastavení faktúr. Nová vystavená faktúra vždy zodpovedá zoznamu, v ktorom ste ju vytvorili, a v rovnakom zozname ju opäť vyhľadáte. K úhrade zálohovej faktúry je možné  vytvoriť daňový doklad k prijatej platbe. Z uhradených zálohových faktúr sa dajú jednoducho vytvoriť vyúčtovacie bežné faktúry, obidva doklady tak na seba získajú trvalú väzbu, ktorú vidíte v hornej časti faktúry. V záložke Pravidelné faktury si môžete vytvoriť vzory, na základe ktorých bude iDoklad v zadaných intervaloch úplne samostatne generovať bežné či zálohové faktúry a keď si vzor vhodne nastavíte, e-mailom ho rovno odošle vášmu odberateľovi.

Uložené faktúry je možné vytlačiť, odoslať e-mailom, uhradiť, upomínať, sčítať či filtrovať, podrobný popis nájdete tu. Pred vystavením prvej faktúry si rozhodne prejdite všetky záložky v Nastaveniach a definujte v nich účtovné údaje, číselné rady dokladov a podobu variabilných symbolov, bankové a kontaktné údaje vašej firmy, logo a podpis, texty a režim pre odosielanie e-mailov a upomienok atď.

IK_upozorneni V agende môže pracovať viac používateľov súčasne. Ak dôjde k situácii, keď majú dvaja používatelia v rovnakej chvíli rozpracovanú faktúru, môžu mať obidva doklady dočasne pridelené rovnaké číslo. Trvalo toto číslo potom získa používateľ, ktorý faktúru uloží ako prvý, pri uložení faktúry druhého používateľa sa zobrazí informácia o zmene čísla dokladu a variabilného symbolu.