Tlač faktúry

Predaj / tlačidlo Tlač

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Zoznam faktúr

IK_skok_jinam Odoslanie faktúry e-mailom

Faktúry môžete tlačiť alebo exportovať do niekoľkých elektronických formátov. Predvolenú šablónu tlačovej zostavy, v ktorej volíte jazyk a niektorý z pripravených formulárov, zadáte pre každý typ dokladu zvlášť v Nastavení faktúr.

Tlač z karty faktúry

Faktúru vytlačíte pomocou tlačidla IK_tisk_sede_tlacitko umiestneného dole pod cenou.

IK_upozorneni Predtým, než faktúru vytlačíte, môžete zmeniť jazyk a vzhľad tlačovej zostavy v detaile faktúry v záložke Viac podrobností. iDoklad bude vybraný jazyk a tlačovú zostavu pre túto faktúru používať aj pre export do PDF a odosielanie faktúry e-mailom. Nastavenie sa dá kedykoľvek rovnakým spôsobom opäť zmeniť.

Tlač zo zoznamu

V zozname vytlačíte faktúru tlačidlom IK_tisk Tlač umiestneným na hornej lište. Aplikácia vám dá najprv vybrať, či chcete vytlačiť faktúru, dodací list, pokladničný doklad, alebo zoznam faktúr, podrobnosti nájdete tu.

Pri tlači faktúry zo zoznamu jej tlačovú šablónu zmeniť nemôžete, zato môžete vytlačiť viacero dokladov súčasne – stačí ich pred tlačou označiť zaškrtnutím poľa IK_fajfka, maximálne môžete pri jednej tlači vytlačiť 20 dokladov. Program pritom použije pre každý doklad tú šablónu, ktorú ste na karte Výber vzhľadu tlačovej zostavy zvolili naposledy.

Náhľad tlačovej zostavy

Či už tlačíte z karty alebo zo zoznamu, pred vlastnou tlačou aplikácia zobrazí náhľad toho, ako bude vytlačený doklad vyzerať. V ňom vidíte všetky údaje, ktoré ste zadali na faktúre aj v nastavení (logo, vlastné i partnerove identifikačné údaje, fakturačné konštanty, rozpis cien i všetky náležitosti požadované legislatívou) a doklad má podobu zadanú v šablóne alebo upravenú v detaile faktúry. Ak tlačíte viac dokladov súčasne, zobrazia sa všetky a môžete si medzi nimi listovať. Doklady potom buď môžete poslať do tlačiarne, alebo vyexportovať v niektorom z ponúkaných elektronických formátov. Ak ste si chceli formulár len prezrieť a doklad tlačiť nechcete, stačí sa len presunúť do inej časti aplikácie.

Náhľad na faktúru vytlačenú v slovenčine

Náhľad na faktúru vytlačenú v slovenčine

Tlačový náhľad má v hornej časti nasledujúce ovládacie prvky:

IK_hledat Hľadanie – ikona lupy zobrazí okno hľadania.

IK_tisk Tlač – po stlačení tohto tlačidla pripraví iDoklad zostavu na tlač a zobrazí okno, v ktorom si môžete zvoliť konkrétnu tlačiareň, počet strán, kópií a pod.

IK_odrazka Listovanie – pri viacstránkových zostavách sa pomocou šípok presúvate o jednu stranu IK_tisk_predchozi späť a IK_tisk_nasledujici dopredu, alebo na IK_tisk_prvni_strana prvú či IK_tisk_posledni_strana poslednú stránku.

IK_ulozit Exportovať – v roletovej ponuke je bohatá ponuka formátov, do ktorých môžete zostavu exportovať: PDF (Adobe Acrobat), XLS (excelovská tabuľka), RTF (Rich Text Format, ktorý sa dá otvoriť vo viacerých textových editoroch, napr. vo Worde), JPG (obrázok ) a HTML (Web Archive otvárate na webovom prehliadači). Vo všetkých prípadoch stačí vybrať formát a stlačiť tlačidlo Exportovať, iDoklad zostavu potom uloží na miesto, ktoré si vyberiete.

IK_zavrit Zavrieť – po stlačení tohto tlačidla iDoklad náhľad tlačovej zostavy zavrie a vráti vás na záložku, z ktorej bola tlač vyvolaná.

 

QR kód

Výhodou pri používaní smartfónov je možnosť načítať údaje do aplikácie jednoduchým prečítaním tzv. QR kódu. Tento kód obsahuje každý tlačový aj PDF výstup faktúry z iDokladu a sú v ňom uložené všetky informácie potrebné na preplatenie a identifikáciu faktúry. Vášmu odberateľovi potom už stačí len načítať tento kód do mobilnej aplikácie svojej banky. Automaticky sa mu vyplní platobný príkaz a on nemusí nič prepisovať ani dopĺňať - uhradiť vašu faktúru pre neho tak bude oveľa jednoduchšie. Viac o QR kódoch zistíte tu.

QR kód

QR kód

 

IK_odrazka Pay by square - jedná se o slovenský štandard. Tento kód se tiskne v prípadě, že na dokladu uvedete slovenský IBAN, částka faktury je větší než 0 a měna je EUR.

Obsahuje informace potřebné k proplacení dokladu. Více se dozvíte na Bysquare.