Úhrady

Nákup / Úhrady

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Zoznam faktúr

IK_skok_jinam Karta faktúry

Záložka Úhrady zobrazuje jednotlivé platby všetkých vystavených dokladov, či už ide o plné úhrady, alebo len o čiastočné. Pre každú faktúru môže existovať neobmedzený počet čiastočných úhrad..

 

Ako uhradiť vytvorený prijatý doklad?

Jednorazovo môžete vystavený doklad uhradiť prostredníctvom tlačidla Uhradiť IK_uhradit v zozname dokladov, alebo priamo na doklade zaškrtnutím kolónky Uhradené (uvidíte ju po stlačení záložky Viac podrobností).

Čiastočné úhrady jedného dokladu môžete zadávať v okne, ktoré sa v zozname faktúr otvorí po kliknutí na ikonu Uhradené IK_faktura_uhrazena. Tu môžete nielen pridať úhradu, ale navyše v hornej časti zistíte aj aktuálny stav úhrad daného dokladu. V spodnej časti potom môžete zadať dátum platby, sumu úhrady a spôsob úhrady. Úhradu uložíte stlačením tlačidla Uhradiť.

 

Ikona úhrady je vidieť v zozname vedľa čísla dokladu a zobrazuje štyri stavy uhradenia dokladu:

1.ik_neuhrazeno neuhradené – pre doklad nie je zaznamenaná žiadna úhrada
2.ik_castecne_uhrazeno čiastočne uhradené  – na doklade je uvedená minimálne jedna úhrada a zároveň doklad ešte nie je celkom uhradený
3.ik_uhrazeno uhradené  – doklad zaznamenal minimálne jednu úhradu a je už úplne uhradený
4.ik_preplaceno preplatené – na doklade je uvedená minimálne jedna úhrada a počet úhrad prevyšuje celkovú sumu dokladu

 

Zoznam úhrad

V záložke Nákup/Úhrady nájdete prehľad všetkých úhrad, ktoré boli v iDoklade zaznamenané. Úhrady je v zozname možné filtrovať podľa Dodávateľa, Spôsobe úhrady a Dátumu úhrady. Kliknutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov sa úhrady podľa vybraného stĺpca zoradia abecedne či číselne, podobne ako v iných zoznamoch

Zoznam úhrad

Zoznam úhrad

 

Zobrazenie úhrad jedného dokladu

Všetky úhrady spojené s konkrétnym dokladom si môžete zobraziť niekoľkými spôsobmi:

IK_Odrazka_01 V zozname úhrad sa kliknutím na číslo faktúry otvorí prehľad všetkých doterajších úhrad tejto faktúry. V prípade potreby je v tejto tabuľke možné jednotlivé úhrady zrušiť pomocou tlačidla Zmazať v menu na riadku úhrady.

IK_Odrazka_02 Na karte dokladu nájdete pod Popisom tlačidlo IK_seznam_uhrad Zoznam úhrad, ktorým si otvoríte rovnaký prehľad, ako v bode 1.

Zobrazenie úhrad z detailu dokladu

Zobrazenie úhrad z detailu dokladu

 

IK_upozorneni Pre čiastočne uhradené faktúry môžete využiť automatické zasielanie upomienok s informáciou, aká časť faktúry bola už uhradená a koľko vášmu odberateľovi ešte zostáva k úhrade. Tieto informácie do upomienky vložíte pomocou zástupných znakov:

{doc_amount_paid}  =  uhradená suma

{doc_amount_owed} = dlžná suma