Tlač faktúry

Nákup / tlačidlo Tlač

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Zoznam faktúr

IK_skok_jinam Odoslanie faktúry e-mailom

Faktúry môžete tlačiť alebo exportovať do niekoľkých elektronických formátov. Na rozdiel od faktúr vystavených u faktúr prijatých nájdete iba jednu šablónu tlačovej zostavy. Jazyk vytlačenej faktúry zodpovedá aktuálne nastavenému jazyku aplikácie.

Tlač z karty faktúry

Faktúru vytlačíte pomocou tlačidla IK_tisk_sede_tlacitko umiestneného dole pod cenou. iDoklad po stlačení zobrazí náhľad tlače, kde si zvolíte, či faktúru chcete vytlačiť alebo vyexportovať do zvoleného formátu.

Tlač zo zoznamu

V zozname vytlačíte faktúru tlačidlom IK_tisk Tlač umiestneným na hornej lište. Aplikácia vám dá najprv vybrať, či chcete vytlačiť faktúru, pokladničný doklad, alebo zoznam faktúr, podrobnosti nájdete tu.

Pri tlači faktúry zo zoznamu jej tlačovú šablónu zmeniť nemôžete, zato môžete vytlačiť viacero dokladov súčasne – stačí ich pred tlačou označiť zaškrtnutím poľa IK_fajfka, maximálne môžete pri jednej tlači vytlačiť 20 dokladov.

Náhľad tlačovej zostavy

Či už tlačíte z karty alebo zo zoznamu, pred vlastnou tlačou aplikácia zobrazí náhľad toho, ako bude vytlačený doklad vyzerať. V ňom vidíte všetky údaje, ktoré ste zadali na faktúre aj v nastavení (logo, vlastné i partnerove identifikačné údaje, fakturačné konštanty, rozpis cien i všetky náležitosti požadované legislatívou) a doklad má podobu zadanú v šablóne alebo pri poslednej tlači. Ak tlačíte viac dokladov súčasne, zobrazia sa všetky a môžete si medzi nimi listovať. Doklady potom buď môžete poslať do tlačiarne, alebo vyexportovať v niektorom z ponúkaných elektronických formátov. Ak ste si chceli formulár len prezrieť a doklad tlačiť nechcete, stačí sa len presunúť do inej časti aplikácie.

Náhľad tlače faktúry prijatej

Náhľad tlače faktúry prijatej

Tlačový náhľad má v hornej časti nasledujúce ovládacie prvky:

IK_hledat Hľadanie – ikona lupy zobrazí okno hľadania.

IK_tisk Tlač – po stlačení tohto tlačidla pripraví iDoklad zostavu na tlač a zobrazí okno, v ktorom si môžete zvoliť konkrétnu tlačiareň, počet strán, kópií a pod.

IK_odrazka Listovanie – pri viacstránkových zostavách sa pomocou šípok presúvate o jednu stranu IK_tisk_predchozi späť a IK_tisk_nasledujici dopredu, alebo na IK_tisk_prvni_strana prvú či IK_tisk_posledni_strana poslednú stránku.

IK_ulozit Exportovať – v roletovej ponuke je bohatá ponuka formátov, do ktorých môžete zostavu exportovať: PDF (Adobe Acrobat), XLS (excelovská tabuľka), RTF (Rich Text Format, ktorý sa dá otvoriť vo viacerých textových editoroch, napr. vo Worde), JPG (obrázok ) a HTML (Web Archive otvárate na webovom prehliadači). Vo všetkých prípadoch stačí vybrať formát a stlačiť tlačidlo Exportovať, iDoklad zostavu potom uloží na miesto, ktoré si vyberiete.

IK_zavrit Zavrieť – po stlačení tohto tlačidla iDoklad náhľad tlačovej zostavy zavrie a vráti vás na záložku, z ktorej bola tlač vyvolaná.

 

QR kód

Výhodou pri používaní smartfónov je možnosť načítať údaje do aplikácie jednoduchým prečítaním tzv. QR kódu. Tento kód obsahuje každý tlačový aj PDF výstup faktúry z iDokladu a sú v ňom uložené všetky informácie potrebné na preplatenie a identifikáciu faktúry. Vášmu odberateľovi potom už stačí len načítať tento kód do mobilnej aplikácie svojej banky. Automaticky sa mu vyplní platobný príkaz a on nemusí nič prepisovať ani dopĺňať - uhradiť vašu faktúru pre neho tak bude oveľa jednoduchšie. Viac o QR kódoch zistíte tu.

QR kód

QR kód