Faktúry

Nákup / Faktúry

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nákup

IK_skok_jinam Karta faktúry

IK_skok_jinam Pokladničný doklad

Popis základných ovládacích tlačítek, společných pro všechny seznamy, najdete zde. Seznam faktur navíc v záhlaví obsahuje i další speciální tlačítka:

 

IK_tisk Tlač – po stlačení tlačidla si musíte vybrať jednu z ponúknutých tlačových zostáv. Po potvrdení voľby vás aplikácia prepne do záložky Tlač, kde uvidíte náhľad zostavy a môžete ju nielen vytlačiť, ale tiež exportovať do niektorého z elektronických formátov. Ak je zostava viacstranová (napr. Tlačíte zoznam alebo niekoľko faktúr súčasne), medzi stránkami listujete pomocou šípok v záhlaví. Tlačidlo Tlač ponúka tieto zostavy:

IK_odrazka_odsazena Bežná faktúra – pre tlač musíte mať vybranú aspoň jednu faktúru (na ľavej strane riadku má zaškrtnuté pole IK_fajfka), ale keď si ich označíte väčší počet, vytlačia sa všetky (maximálny počet faktúr pre jednu tlač je obmedzený na 20 faktúr).

IK_upozorneniNa karte faktúry sa tlačí QR kód, pomocou ktorého dokáže váš odberateľ do svojho smartfónu načítať z faktúry všetky hlavné údaje priamo do platobného príkazu. Podmienkou je len banková aplikácia nainštalovaná v telefóne. Podrobnejší popis uvádzame tu.

IK_odrazka_odsazena Pokladničný doklad – tlač Pokladničného dokladu je podmienená existenciou pokladničného dokladu v záložke Pokladnica. Pokladničný doklad sa automaticky generuje pre faktúry, ktoré majú ako Spôsob úhrady vybranú možnosť V hotovosti alebo k sebe evidujú úhradu v hotovosti. Úpravu pokladničného dokladu je možné vykonať v záložke Pokladnica. Pokladničné doklady sa tlačia vždy podľa nastavenej šablóny.

IK_odrazka_odsazena Zoznam faktúr – ak neoznačíte žiadny doklad, vytlačí sa kompletný zoznam všetkých faktúr zoradený tak, ako ho vidíte na obrazovke. Ak použijete filter, alebo niektoré doklady v zozname individuálne označíte, prehľad bude obsahovať len vybrané doklady.

IK_odeslat Odoslať – prostredníctvom tlačidla Odošlete e-mailom všetky označené doklady.

IK_uhradit Uhradiť – tlačidlom do neuhradenej faktúry pridáte úhradu (na faktúre sa zaškrtne pole Uhradené), napr. vo chvíli, keď dostanete poštou bankový výpis. Faktúra bude označená ikonou IK_faktura_uhrazena a iDoklad do poľa Dátum platby zapíše aktuálny dátum.

IK_export_do_PDF PDF – prostredníctvom tlačidla si vyexportujete vybraný doklad do PDF. Tlačidlo nájdete v riadkovom menu vybraného dokladu.

IK_nastaveni Nastavenie – tlačidlom sa prenesiete do záložky pre nastavenie parametrov faktúr prijatých.

IK_soucet Súčet – tlačidlom otvoríte okno Štatistika dokladov, v ktorom vidíte súčet cien dokladov rozpísaný podľa sadzieb DPH. Do štatistického spracovania vstupujú označené doklady, alebo celý zobrazený zoznam. Ak zoznam obmedzíte filtrom, spočítava sa len zobrazený výber, a to aj v prípade, keď je viacstránkový.

ik_export Export – týmto tlačítkom vyexportujete zoznam do formátu .xlsx (Excel) alebo .csv.

Po kliknutí na tlačítko sa objaví výber formátu súboru a tiež výber stĺpcov, ktoré majú byť exportované. Po nastavení a stlačení tlačítka Export sa v pravom dolnom rohu obrazovky objaví okno s priebehom prípravy súboru a následne tlačítko pre stiahnutie vyexportovaného súboru.

Tlačítko pre stiahnutie súboru

Tlačítko pre stiahnutie súboru

IK_upozorneni Funkcia Export reaguje na zadaný filter. V prípade, že máte na zozname zadaný filter, vyexportuje sa iba vyfiltrovaná položka. Rovnako tak, pokiaľ máte v zozname označené len niektoré položky, vyexportujú sa len tieto označené položky.

IK_dalsi_funkce Ďalšie funkcie Zmazať príznak exportu – tlačidlom zmažete z označených dokladov príznak exportu IK_exportovano. Doklady je potom možné opätovne exportovať do účtovných systémov.

Filtrovanie zoznamu

Pri väčšom množstve dokladov si môžete prácu s faktúrami uľahčiť nastavením kritérií pre výber tých, ktoré potrebujete sledovať alebo spracovať (tlačiť, odoslať, súčtovať a pod.). Pod ovládacími tlačidlami sú umiestnené prepínače, ktorými môžete doklady filtrovať z pohľadu úhrad - jednoduchým výberom jednej z možností obmedzíte zoznam na Uhradené či Neuhradené faktúry alebo doklady neuhradené Po splatnosti. Tlačidlom Všetky zobrazíte všetky tri kategórie.

Ďalšími tlačidlami potom nastavíte v rámci vyššie opísaného výberu ďalšie, podrobnejšie filtrovanie:

IK_odrazka Prijatézoznam sa navyše dá obmedziť na faktúry prijaté v určitom období. Z roletovej ponuky si môžete vybrať obdobie vztiahnuté k aktuálnemu dátumu (tento mesiac, minulý rok a pod.), alebo si v poliach od-do môžete zadať ľubovoľný časový interval. Zvolené obdobie sa počíta vrátane zadaného dátumu, a ak nastavíte iba jednu hranicu, druhá časť intervalu sa berie ako neobmedzená. Tlačidlom IK_sipka_doprava voľbu dátumu potvrdíte.

IK_odrazka Hľadaný text – ak napíšete do poľa text alebo číselnú hodnotu, zoznam sa obmedzuje na položky, ktoré zadanú skupinu znakov obsahujú na ktorejkoľvek pozícii ktoréhokoľvek stĺpca..

IK_odrazka Viac možností filtra IK_legenda_rozbalit – touto šípkou otvoríte na obrazovke niekoľko ďalších polí určených pre ešte podrobnejšie spresnenie filtrácie:

IK_odrazka_odsazena Splatné od-do/Dátum platby od-do – filtrovať môžete aj na dátum zadaný na faktúre v poli Dátum splatnosti alebo Dátum platby . Opäť je možné zadať len jednu hranicu intervalu.

IK_odrazka_odsazena Cena od–do – uvedené cenové rozpätie upravíte ľahko tak, že myšou posuniete hranice v grafe.

IK_odrazka_odsazena Hľadať – až po stlačení tohto tlačidla dôjde k filtrovaniu položiek zoznamu podľa zadaných parametrov.

Rozšírenú ponuku môžete šípkou IK_skok_jinam opäť zavrieť, nastavené parametre sa pritom nevymažú a zoznam zostane filtrovaný až do chvíle, keď nastavené parametre zmeníte, alebo použijete tlačidlo Vymazať filter, prípadne zoznam uzatvoríte.

IK_odrazka Vymazať filter – týmto tlačidlom zrušíte akékoľvek filtrovanie zoznamu.

IK_upozorneni Parametre nastavené v jednotlivých častiach filtra vždy platia súčasne a pomocou ich kombinácie sa tak dá dohľadať veľmi presne určená skupina faktúr. Napríklad si môžete nájsť neuhradené faktúry (použijete tlačidlo Neuhradené), ktoré ste vytvorili minulý mesiac (vyberiete príslušnú možnosť v poli Prijaté), ale so splatnosťou až v budúcom mesiaci (nastavíte dátum v poli Splatné od v rozšírenej ponuke filtra). Ak navyše do poľa Hľadaný text zadáte meno firmy dodávateľa, môžete si tieto faktúry obmedziť na tie, ktoré ste dostali od konkrétneho partnera.

 

Možnosti filtrovania zoznamu

Možnosti filtrovania zoznamu

Ikonky označujúce stav faktúry

V zozname vidíte vedľa čísla faktúry jednoduché ikonky označujúce akcie, ktoré v súvislosti s dokladom prebehli. Ak umiestnite nad ikonku kurzor, iDoklad zobrazí vysvetlenie.

IK_neuhrazenoNeuhradené – pre faktúru nie je zaznamenaná žiadna úhrada.

IK_castecne_uhrazenoČiastočne uhradené – pri faktúre je uvedená minimálne jedna úhrada a zároveň doklad ešte nie je celkom uhradený.

IK_uhrazeno Uhradené – faktúra zaznamenala minimálne jednu úhradu a je už úplne uhradená.

IK_preplacenoPreplatené – pri faktúre je uvedená minimálne jedna úhrada a počet úhrad prevyšuje celkovú sumu dokladu.

IK_faktura_odeslana_ucetnimu Odoslané účtovníkovi – faktúra odišla e-mailom do účtovnej kancelárie na adresu uvedenú v Nastavení e-mailov.